2 ปัญหาการนอนของเด็กเล็ก
1. นอนผวา นอนสะดุ้ง
                ในช่วง 2-3 เดือนแรก เด็กเล็กจะมีปฏิกิริยาการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติ (Moral Reflex) เป็นการป้องกันภัยให้กับตัวเอง ด้วยลักษณะทำท่าผวา สะดุ้ง ทุกครั้งที่ได้ยินเสียง หรือถูกกระตุ้นด้วยแสง ลม ในขณะที่นอนหลับ ถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อลูกโตขึ้นแล้วยังพบว่ามีอาการดังกล่าว ควรรีบปรึกษาคุณหมอโดยด่วน เพราะอาจเกิดภาวการณ์ชักได้
 
2. นอนยาก หลับไม่สนิท
                โดยทั่วไปถ้าเด็กอายุ 4 เดือนขึ้นไป ตื่นขึ้นมาเพราะหิวนม จากความเคยชินกับการกินนมมื้อดึกนั้น คุณสามารถแก้ไขได้โดยการงดให้
นมมื้อดึก หรือหากตื่นขึ้นมา 2-3 ครั้งแล้วสามารถนอนได้เอง ถือว่าเป็นลักษณะการนอนที่ปกติ แต่หากตื่นบ่อยจนผิดปกติ ควรสังเกตว่าเป็นเพราะสาเหตุใด
                - เป็นไปได้ที่ลูกอาจหายใจไม่ออก มีน้ำมูก คัดจมูก เป็นหวัด
                - ไม่สบาย ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย
                - หนาว ร้อนจนเกินไป หรือเปียกชื้น
                - แมลงตัวเล็กตัวน้อย อาจกัด ต่อย
 
                - ฟันกำลังขึ้น ลูกอาจมีอาการคันเหงือก
 
                นอกจากการนอนมีความสำคัญต่อการเติบโตแล้ว ยังมีผลต่อจิตใจ การเรียนรู้ และทักษะด้านสังคมด้วย คุณจะเห็นว่า ถ้าเด็กนอนน้อย นอนไม่เพียงพอ เด็กจะแสดงอาการหงุดหงิด งอแง อารมณ์ไม่ค่อยแจ่มใส เด็กที่กำลังง่วงนอนจะ
พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง ไม่ยอมรับฟังอะไร จะรู้สึกว่าอะไรๆ ก็ไม่ค่อยถูกใจ เพราะฉะนั้นการนอนได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญค่ะ