• ทำความสะอาดส่วนต่าง ๆ
• พัฒนาการลูกวัยแรกเกิด
• พัฒนาลูกให้พร้อมกับการฝากเลี้ยง
• ลูกตัวเหลือง(บางสาเหตุ) ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
• ศีรษะเด็กแรกเกิด
• ส่งความสุขผ่านสมองให้ลูกรัก