ของเล่นช่วยลูกฉลาด

             ใครหลายๆ คน ต่างพูดไว้ว่า ของเล่นที่ดีที่สุดก็คือ ตัวคุณพ่อคุณแม่ นั่นก็เป็นความจริงค่ะ โดยเฉพาะกับเด็กเล็กๆ ที่พ่อแม่เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุด แค่การพูดคุย อุ้ม หยอกล้อ ก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมความฉลาดให้ลูกแล้ว (มีผลวิจัยออกมามากมาย ว่าเด็กที่ขาดความรักตั้งแต่ยังเล็ก จะมีพัฒนาการการช้ากว่าเด็กที่พ่อแม่ดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่น)

             เมื่อลูกโตขึ้น พ่อแม่ก็ยังจำเป็นต้องเล่นกับลูกอยู่ แต่อาจจะมีอุปกรณ์เสริม เช่น ของเล่น มาเล่นกับลูก เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้ลูกน้อยนั่นเองค่ะ

โดยหลักที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงถึง ได้แก่
             - ของเล่นที่ต้องเหมาะกับวัยของลูก ไม่ยากหรือง่ายเกินไป
             - ของเล่นต้องมีความปลอดภัย จากเหลี่ยมคม สี และลักษณะการเล่น

นอกจานี้ของเล่นที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้ลูก ก็มีดังนี้ค่ะ

1.  ของเล่นลักษณะตัวต่อ อาจจะเป็นพวกไม้บล็อก กล่องต่อ จะทำจากไม้หรือพลาสติกก็ได้ แต่ต้องดูว่าวัสดุมีความปลอดภัย
 2.  ของเล่นเลียนแบบกิจกรรมผู้ใหญ่ เช่น เสื้อผ้าตุ๊กตา แต่งตัวเป็นหมอ พยาบาล อุปกรณ์ทำสวนสำหรับเด็ก
 3.  ของเล่นที่ให้ลูกมีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ เช่น แป้งโด สีเทียน สีน้ำ (หรือจะใช้สีผสมอาหารก็ได้เช่นกัน)กระดาษ
 4.  เกมที่สอนเกี่ยวกับตัวเลขและจำนวน เช่น โดมิโน เกมนับเลข นับเหรียญสตางค์
 5.  เครื่องกีฬา เช่น ลูกบอล จักรยาน เป็นต้น
 6.  ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ เช่น แม่เหล็ก เมล็ดพันธุ์ต่างๆ

             ความจริงแล้วของเล่นสำหรับเด็กมีให้เลือกมากมาย มีตั้งแต่ราคาแพง ถึงไม่เสียสตางค์ แต่ของเล่นจะมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณพ่อคุณแม่ หันมาเล่นกับลูกด้วยความรัก และเข้าใจค่ะ