เมื่อเจ้าหนูวัยซนเจ็บคอ

อาการเจ็บคอในเด็กวัยซนเกิดขึ้นได้บ่อยๆ บางครั้งการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ที่เรารู้สึกว่าไม่ได้หนักหนาอะไร แต่ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมาได้เช่นกัน

เด็กๆ เจ็บคอ เกิดจากอะไรได้บ้าง
การติดเชื้อในช่องปากและคอ
* การติดเชื้อไวรัส เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด ซึ่งการเจ็บคออาจเป็นอาการนำของโรคหวัดก็ได้ หรือในเด็กบางรายมีแผลในช่องปากจากการติดเชื้อไวรัส เช่น โรคมือเท้าปาก ก็สามารถแสดงอาการดังกล่าวได้ ในกลุ่มนี้มักจะพบไข้ร่วมด้วย
* การติดเชื้อแบคทีเรีย พบน้อยกว่าการติดเชื้อไวรัส เมื่อตรวจคอจะพบว่ามีคอแดง ในบางครั้งอาจพบต่อมทอนซิล (ทอนซิล เป็นอวัยวะของระบบน้ำเหลืองทำหน้าที่ดักจับเชื้อโรคที่เข้ามาในช่องปาก เมื่อทำงานมากก็ทำให้มีขนาดโตขึ้นได้) โต แดง มีฝ้าขาว มีไข้ เรียกว่า ทอนซิลอักเสบ กรณีนี้จำเป็นต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ เพราะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม
* การติดเชื้อรา พบน้อยมาก เด็กจะมีอาการเจ็บคอร่วมกับมีฝ้าขาวในปากและลิ้นร่วมด้วย ส่วนใหญ่มักพบในเด็กที่กินยาปฏิชีวนะมาก หรือเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
แผลที่ช่องปาก เหงือกหรือฟัน
ในเด็กที่มีแผลที่ช่องปาก แผลที่เหงือก ปวดฟัน หรือฟันกำลังจะขึ้นก็อาจแสดงอาการเจ็บปากและคอได้อาหารหรือสิ่งแปลกปลอมติดคอ
คือมีก้อนหรือก้างอาหารติดบริเวณคอ เช่น ก้างปลา เศษอาหารบางชนิด ก็มีส่วนทำให้เกิดการระคายคอ เจ็บคอ หรือพบว่า มีกลิ่นปาก
การใช้เสียง
ตะโกนหรือร้องไห้ เป็นเวลานาน ก็มีส่วนทำให้เด็กมีอาการเจ็บคอได้ค่ะ
 
ดูแลอย่างไร
การสังเกตอาการของลูก จะช่วยให้คุณแม่วินิจฉัยโรคในเบื้องต้นได้ง่ายขึ้น เช่น ที่คอของลูกมีอาการบวมแดง มีแผลที่ปากหรือเปล่า หากอาการเจ็บคอของลูกไม่รุนแรง (ไม่มีไข้ เล่นได้ กินได้ดี) ควรให้ดื่มน้ำให้มาก พักผ่อนให้พอ
หากลูกมีอาการเจ็บคอร่วมกับอาการใดอาการหนึ่งต่อไปนี้ เช่น กลืนหรือหายใจลำบาก น้ำลายไหลยืดตลอด กินได้น้อย ไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองข้างคอโต มีผื่นขึ้นตามตัวหรือมือเท้า คุณแม่ควรรีบพาลูกมา
 
พบแพทย์ เพื่อตรวจดูอาการอย่างละเอียดจากคุณหมอ หากอาการเจ็บคอเป็นจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราแพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะ หากเกิดจากเชื้อไวรัส แพทย์จะรักษาตามอาการและอาจให้ยาชามาหยอดเพื่อบรรเทาอาการปวด
 
รู้จักอาการเจ็บคอ
อาการที่เกิดขึ้น สังเกตได้จากภายในช่องปาก (โดยกดลิ้นลูกดูที่บริเวณคอ) จะพบว่า คอจะแดง หรือเวลาที่ลูกกลืนน้ำลายก็มัก จะบ่นเจ็บคอ ส่วนอาการภายนอก มักพบว่า ที่คอมีอาการบวมแดง อาจเกิดจากต่อมทอนซิลอักเสบ ทั้งนี้อาการเจ็บจอ อาจมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เพราะอาการของเด็กแต่ละคนอาจแตกต่างกัน เช่น
- มีไข้ต่ำๆ ตัวร้อน
- กินได้น้อยหรือไม่ยอมกิน เป็นปกติ
- ไอ และมีเสมหะ อาเจียนทุกครั้งที่กิน
- น้ำลายไหลยืด ร้องครวนครางตลอดเวลา
 - เด็กบ่นเจ็บคอหรือมีแผลที่ปาก
 
ขอบคุณ : พ.ญ. รังสิมา โล่ห์เลขา