พัฒนาการลูกวัย 1-3 ปี
พัฒนาการลูกวัย 1-3 ปี
 
13-15 เดือน
พัฒนาการตามวัย เลียนแบบการทำกิจกรรมง่ายๆ  รู้จักรับและให้ของ ถือช้อน พยายามป้อนอาหารเข้าปาก ทำตามคำบอกง่ายๆ เช่น ชี้ส่วนต่างๆของร่างกาย หรือรูปภาพต่างๆ พูดคำที่มีความหมายได้ 1-3 คำหยิบของ 2-3 ชิ้นใส่ถ้วยหรือกล่อง เดินได้เอง
วิธีส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกเลียนแบบกิจกรรมง่ายๆ เช่น หวีผม หยิบของ ชมเมื่อลูกทำได้ ช่วยจับมือลูกตักอาหารเข้าปาก โดยใช้ช้อนเล็กๆขอบไม่คม ชี้ให้ลูกรู้จักร่างกายส่วนต่างๆ พูดชื่อสิ่งของในบ้าน หาของ
เล่นลากจูงให้ลูกฝึกเดิน ฝึกเก็บของเข้าที่
 
16-18 เดือน
พัฒนาการตามวัย ดีใจเมื่อคนมาสนใจ รู้จักปฏิเสธ เช่น ส่ายหน้า หรือพูด”ไม่” ถือถ้วยดื่มน้ำหรือนมเอง อาจหกเล็กน้อย ทำตามคำสั่งง่ายๆได้ พูดเป็นคำๆที่มีความหมายได้ 5 พยางค์ วางของซ้อนกัน 2-3 ชิ้น เล่นหาของที่ซ่อนไว้ได้ วิ่งได้ จูงลูกมือเดียวเดินขึ้นบันไดได้
วิธีส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกดื่มน้ำจากถ้วยทีละน้อย ให้ลูกทำตามคำสั่ง เช่น เก็บของเล่นใส่กล่อง ถ้าลูกยังไม่เข้าใจให้ทำให้ดู หาของเล่นหรือวัสดุเหลือให้ลูกเล่น เล่นซ่อนของกับลูก จัดที่ให้ลูกเคลื่อนไหว ปีนป่าย วิ่งได้อย่างปลอดภัย จูงมือลูกเดินขึ้นบันได โดยวางของเล่นหลอกล่อไว้ขั้นบน
 
1 ½ -2 ปี
พัฒนาการตามวัย แสดงอารมณ์ต่างๆเป็น เช่น กลัว โกรธ อิจฉา ดีใจ เห็นใจ หรืออื่นๆ ใช้ช้อนตักอาหารกินได้หกเพียงเล็กน้อย พูดคำ 2 ที่มีความหมายต่อกันได้ รู้จักคำต่างๆที่มีความหมาย 50-100 คำโต้ตอบได้อย่างเข้าใจ เปิดหนังสือทีละหน้า ขีดเขียนเส้นยุ่งๆ เตะบอล ยืนก้มเก็บของได้โดยไม่ล้ม
วิธีส่งเสริมพัฒนาการ พูดให้รู้ว่าขณะนี้ลูกมีอารมณ์อย่างไร เช่น โกรธ ดีใจ  หัดให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง เช่น ถอดเสื้อผ้า แปรงฟัน ฝึกขับถ่าย ล้างมือก่อนกินข้าว โต้ตอบกับลูกถึงสิ่งที่ทำด้วยคำพูดที่ชัดเจน ให้ลูกพูดทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ เล่านิทาน ชวนหาภาพในหนังสือ ฝึกขีดเขียนโดยทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่าง
 
2-2 ½ ปี
พัฒนาการตามวัย เล่นสมมุติได้ ต่อต้านเมื่อถูกบังคับ ช่วยทำงานบ้านง่ายๆ ถอดเสื้อผ้าเองได้ พูดคุยโต้ตอบเป็นประโยคสั้นๆ ชี้รูปภาพตามที่บอกได้ ทำตามคำสั่งบอกได้ ชี้ร่างกายส่วนต่างๆได้อย่างน้อย 6 ส่วน ขีดเขียนเป็นเส้นวนๆยุ่งๆได้ เดินขึ้นบันไดได้เอง
วิธีส่งเสริมพัฒนาการ ให้ลูกตัดสินใจทำสิ่งต่างๆเอง โดยพ่อแม่คอยดูแล ขณะทำงานบ้านให้ชวนลูกทำตาม เปรียบเทียบสิ่งรอบตัว เช่น แม่ไก่ตัวใหญ่ ลูกไก่ตัวเล็ก เล่านิทาน ร้องเพลงให้ลูกฟัง ให้ลูกวาดรูปทรง เช่น ลูกบอล กล่อง ให้ลูกเดินขึ้นบันได โดยจับราวเอง และพ่อแม่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
 
2 ½ - 3 ปี
พัฒนาการตามวัย รู้จักรอคอย เล่นสมมุติเรื่องต่อเนื่องกันได้ ถอดและใส่เสื้อได้บ้าง ซักถาม บอกว่าจะขับถ่ายได้ บอกชื่อตนเอง พูดให้คนเข้าใจความหมาย ชอบฟังนิทานและเข้าใจเรื่อง รู้จักใหญ่เล็ก สั้นยาว ชายหญิง ลากเส้นในแนวตั้งตามแบบ กระโดดอยู่กับที่ โยนลูกบอลไปข้างหน้า โดยยกแขนสูง
วิธีส่งเสริมพัฒนาการ ให้ลูกอยู่ใกล้ชิด เรียนรู้สังคม เล่นกับคนในบ้าน ฝึกให้ลูกกิน อาบน้ำ แต่งตัว ใส่รองเท้าเอง จนลูกทำได้ ฝึกให้ลูกบอกเวลาจะขับถ่ายทุกครั้ง พูดคุยกับลูกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ลูกเล่าเรื่องต่างๆ รับฟัง ตอบคำถามลูกอย่างตั้งใจ ลากเส้นแนวดิ่งแล้วให้ลูกทำตามให้ลูกเล่นต่อภาพ 3-4 ชิ้น สอนให้ลูกรู้จักขนาดสิ่งของ เล่นโยนบอลกับลูก