• ของเล่นช่วยลูกฉลาด
• ฉลาดด้วยเสียงดนตรี
• สมองของลูก จุดเริ่มของความคิด
• สร้างนิสัยรักหนังสือให้ลูก
• เมื่อพ่อแม่ เลือกของเล่นให้ลูก
• เล่นกับธรรมชาติ
• เสริมความเชื่อมั่นในเด็ก